استبداد
می‌دانم! کم می‌نویسم و دیگر از شور نوشتن و گفتگو خبری نیست! البته که روزگار کنونی عرصه را برای وبلاگ‌ها و تعاملات فکری آنچنان که مطمح‌نظر من بوده به شدت تنگ کرده‌است. گرچه فضاهای مجازی جدید، مثل تلگرام، مجال انعکاس اندیشه و تعمقات فکری و نظری نیست، ولی توانسته حتی در همین عرصه نیز چشم‌ها را و دل‌ها را به خود جلب کند. با این حال در تلگرام هم نمی‌نویسم.
آقای پسندیده می‌گوید علی‌رغم رویکرد آکادمیک، استبداد نظری دارم! نمی‌دانم او به کدام سابقه نظر دارد، کجا و کی استبداد رای در من دیده است، اما اگر راست و درست تشخیص داده باشد، شاید همین نکته موجب شده‌است که نتوانم راحت‌تر بنویسم و تعامل کنم. 

منبع اصلی مطلب : بازاندیشی
برچسب ها : استبداد
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سبد بلاگ : استبداد رای