تو سلطان انتخاب‌های خوب در بدترین شرایط هستی، و یارانت نیز وفاداری را آبرو بخشیدند. 
ای حسین، چه چیز بهتر از این که آدمی امامی داشته باشد که عزت و آزادگی را نوید بخشد و چراغی همواره روشن در پیش چشمانش و در برابر منظر همه تاریخ باشد. 
تو خداخواه‌ترین مردی هستی که در این راه مرگ را به هیچ گرفت و رنج را به زانو آورد و عشق را فریاد زد که:

«الهی رضا بقضائک و تسلیما لامرک و لا معبود سواک؛ یا غیاث المستغیثین‏»

ای حسین تو امام توحیدی. دوستت دارم .

منبع اصلی مطلب : بازاندیشی
برچسب ها :
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سبد بلاگ : امام توحید